Landbouw & Machines

Tractorwijding Bentille – Sint-Jan

Ter ere van het 100 jarige bestaan van de landelijke gilde Sint-Jan/Bentille werd er een tractorenwijding op poten gezet.
Men doelde op een 100 tal tractoren die gezegend zouden worden door de diaken.
Op zondag 11 augustus was het zover. De tractoren mochten verzamelen in de Sint-Jan straat net voorbij de kerk. Vlak voor de wijding werd er nog een dienst georganiseerd in de Sint-Jan-de-Doperkerk. Nadien mochten alle bestuurders hun stalen ros bestijgen om gewijdt te worden.
76 tractoren werden door de diaken vakkundig gezegend voor het volgende jaar.
Nadien volgde er nog enkele toespraken en een receptie die werd aangeboden door het bestuur van de Landelijke Gilde.